Yuki Sasaki UFC – MMA LIFE

NAME:[dt_sc_clear]

Yuki Sasaki

NICK NAME:[dt_sc_clear]

Birth Date:[dt_sc_clear]

09-12-76

Height:[dt_sc_clear]

72

Weight:[dt_sc_clear]

 180

Club:[dt_sc_clear]

Grabaka

Class:[dt_sc_clear]

Middleweight

City:[dt_sc_clear]

Tokyo

Country :[dt_sc_clear]

 Japan

Category :[dt_sc_clear]

 fighter > Yuki Sasaki

 

X